Πούλμαν 10-20 θέσεων - Ενοικιάσεις Πούλμαν.

Πούλμαν 10 - 20 Θέσεων

Τα πούλμαν 10 έως 20 θέσεων είναι υπερσύγχρονα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις για την μεταφορά μικρών ομάδων ατόμων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Λόγω του μικρού και ευέλικτου αμαξώματος έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν και σε διαδρομές που μεγαλύτερα πούλμαν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Πολυτελείς μεταφορές