Πούλμαν 20-30 θέσεων - Ενοικιάσεις Πούλμαν.

Πούλμαν 20 - 30 Θέσεων

Τα πούλμαν 20 έως 30 θέσεων είναι σύγχρονα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την μεταφορά μικρών ομάδων ατόμων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εξαιτίας του μικρού αμαξώματος κινούνται με ευελιξία σε διαδρομές που μεγαλύτερα πούλμαν δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Οι χώροι αποσκευων είναι ευρύχωροι καλύπτωντας με άνεση τις ανάγκες των επιβατών.

Πολυτελείς μεταφορές